Declaració de Memòria de Mallorca sobre la vaga a les escoles

Per la memòria dels mestres republicans represaliats!
Per la memòria de tants d’infants que degueren deixar d’anar a escola
a causa del franquisme!
Pel present i el futur de les joves generacions!

L’Associació Memòria de Mallorca saluda la vaga indefinida dels
treballadors i treballadores de l’ensenyament, i encoratja les
famílies i la ciutadania tota a recolzar-la de la manera més ferma.

La vaga defensa tots els nostres infants! La vaga ens defensa tots!”