Condicions d’ús

Les dades d’identificació de l’entitat gestora de la web www.memoriadelesilles.org són les següents:

Associació Memòria de Mallorca
Plaça Hospital, 4
07012 – Palma de Mallorca
Illes Balears – Espanya
email: tempsdelamemoria@gmail.com

L’usuari que accedeix o usa la web www.memoriadelesilles.org accepta les Condicions d’Ús aquí reflectides. En cas de no acceptar les presents Condicions d’Ús, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar la web, havent d’abandonar-la immediatament.

L’Associació Memòria de Mallorca es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en aquesta web, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

L’Associació Memòria de Mallorca no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

L’Assocació Memòria de Mallorca no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

L’Associació Memòria de Mallorca respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades i que es conserven en un fitxer de la nostra propietat mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició que la Llei reconeix comunicant-lo a l’Associació Memòria de Mallorca per qualsevol de les vies de contacte que figuren en la web.