El Campament dels Soldats, rescatat de l’oblit

Assumpta Bassa (Diari de Balears, 17 de març 2011)

La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear ha fet una passa endavant en la preservació del patrimoni i de la història que batega al Parc Natural de Llevant. Així ha duit a terme una sèrie d’actuacions al campament dels soldats com una primera passa per a l’adequació, consolidació i dignificació del jaciment. Ara s’ha tancat el perímetre del campament per evitar-hi el pas del ramat entre les runes i la consegüent degradació. Es tracta d’un element de les seves característiques pràcticament únic a tot l’Estat espanyol. Aquesta infraestructura militar, situada entre el puig del Corb i el Porrassar, just a la partió entre l’Alqueria Vella i el Verger, fou ocupada els primers anys (1941-43) de la dictadura franquista. Un total de 900 soldats republicans varen ser presos al campament. Fins a 1943 treballaren, amb la finalitat de redimir condemna, en la construcció de la carretera que havia d’arribar fins on es troba la torre Moreia, lloc on havia de ser construïda una petita fortalesa per a la defensa de Mallorca. Molts acabaren aquí les forces i el camí dels presos continua inacabat.“Un dels objectius del Govern és recuperar el patrimoni i donar-ho a conèixer. En aquest cas, es fa el tancament de la finca, es llevaran algunes branques i es retirarà el dipòsit d’aigua contra incendis i es reubicarà en un altre lloc. Es una important eina de memòria històrica”, exposava el conseller de Mobilitat, Gabriel Vicens. Un equip d’experts, un arqueòleg i un documentalista historiador realitzen una tasca d’investigació d’aquest indret per completar-ne la història i, amb vista a un futur, la idea és que es pugui dur a terme una museïtzació de les restes. També es prepara l’Associació d’amics del campament dels soldats.

 

El campament està ubicat al coll situat entre el puig del Corb i el Porrassar. Foto: A.Bassa