Comunicat de Memòria de Mallorca

Davant la noticia apareguda als mitjans de comunicació locals, en concret a l’edició del 19 de gener de 2011 del Diari de Mallorca, sobre la intenció del Ministeri de Treball del Govern Espanyol, de posar a la venta el solar de la que fou la Casa del Poble de la capital Balear, inaugurada l’any 1924 i ubicada al carrer Reina Maria Cristina, Memòria de Mallorca manifesta:

El Ministeri de Treball espanyol és el propietari de molts d’edificis, solars i locals de l’antic Sindicato Vertical de Falange Española de las J.O.N.S, el simulacre de sindicat obrer de la dictadura feixista, que va espoliar il·legalment el patrimoni de les societats obreres de resistència, sindicats i partits polítics il·legalitzats per les autoritats feixistes per decret de setembre de 1936. Un d’ells és el que fou la Casa del Poble de Palma.

El solar de l’antiga Casa del Poble no és un solar més per edificar, és el símbol de la lluita de la classe treballadora mallorquina, que utilitzava aquests locals per  desenvolupar les seves activitats sindicals i culturals, aconseguits amb anys de lluita i sofriment. És també alhora el símbol de la repressió i de l’espoli feixista de tota aquella classe treballadora, anorreada i assassinada a ran del cop d’estat feixista de juliol de 1936. La seu de l’obrerisme illenc, un cop ocupada,  fou convertida en casa/cuartel de les milícies feixistes de la Falange Española i en centre de detenció i tortura de desenes de republicans i republicanes, de treballadores i treballadors que després eren cruelment assassinats a les afores de Palma, al Camí Roig, al cementeri municipal o a Son Pardo.

Per tot lo anteriorment exposat, Memòria de Mallorca exigeix que:

-El Ministerio de Trabajo i el Gobierno de España deixin d’especular amb el patrimoni incautat a les associacions obreres, sindicats i partits polítics a ran del cop d’estat de juliol de 1936 i el retorni al seus legítims hereus: Cooperatives obreres, Associacions, Agrupacions, Sindicats, Partits Polítics i tota la societat civil. La memòria sentimental, política i social dels partits que defensaren els drets dels treballadores i treballadores durant el convuls s. XX no pot ser objecte de especulacions immobiliàries, i molt manco el Gobierno de España ha d’especular amb un patrimoni que, si bé és cert que en té la propietat, no és manco cert que ho és per l’espoli i robatori sistemàtic al que foren sotmesos milers de ciutadans de les Balears i d’Espanya en general.

-A les forces polítiques illenques, en especial a les formacions d’esquerres i nacionalistes (hereves directes de les associacions i societats obreres) i democràtiques en general, que evitin que un troç de la nostra memòria sentimental, sindical i social sigui objecte de maniobres especulatives immobiliàries, instant-los a defensar legal i legítimament el  patrimoni del nostre poble.

-A les administracions locals i autonòmiques (Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern Balear), que assoleixin mesures per a garantir la memòria col·lectiva respecte dels crims i abusos greus comesos i facin les passes administratives necessàries per adquirir el solar de l’antiga Casa del Poble, per convertir-lo en un centre cívic i social, tal i com marquen els estatuts dels seus legítims propietaris, que de ben segur satisfaria als promotors de les diferents Cases del Poble establertes arreu de Mallorca fins el 1936.

-A la societat en general, que doni suport a aquesta reivindicació i reclami, com a part del seu Patrimoni,  la història de la seva opressió i el reconeixement del patiment de tants de conciutadans i conciutadanes, repressaliats, torturats, assassinats i desapareguts per haver defensat els seus drets, els drets de tots i totes, en una de les èpoques més fosques del nostre passat recent.

Memòria de Mallorca